Kirjankansi teokselle Dikter

Dikter

Tietoa kirjasta

Dikter innehåller de tre diktsamlingar som gjorde Johan Ludvig Runeberg känd. Den inleds med »Till Franzén«, tillägnad poeten Franz Michael Franzén som var högt beundrad av Runeberg, och innehåller även bland annat »Svartsjukans nätter« och »Flickans klagan«.

JOHAN LUDVIG RUNEBERG [1804-1877] var en finlandssvensk författare och poet. Han betraktas som Finlands främsta nationalskald och tilldelades flera gånger under sin karriär Svenska Akademins stora pris. Mest framstående av hans verk är dikteposet Fänrik Ståls sägner som beskriver finska kriget 1808-1809 och bland annat innehåller dikten »Vårt land«, vars inledande och avslutnade verser idag är Finlands nationalsång.

E-kirja

ruotsi