Kirjankansi teokselle Dödsbilder

Dödsbilder

Tietoa kirjasta

”Att syssla med dödsbilder kan ytligt sett förefalla perverst. Men litteraturen är full av död, ofta våldsam sådan, ända sedan den tid då människorna lärde sig skriva.”

Jörn Donner gav ut essän Dödsbilder år 2006. Tilltalet är direkt och personligt när han reflekterar över åldrandet, döden – och livet. Den åldrande Donner, 73 år gammal när boken kom ut, var mycket medveten om dödens närvaro. I Dödsbilder för han ett tankfullt samtal med läsaren om hur det är att leva som dödlig. Men han skriver ingen manual, ger inga direktiv, utan fyller istället sidorna med minnen och reflektioner kring varför livet är värt att leva och hur det görs bäst, medan tid är. Ljudboken är inläst av Tobias Zilliacus.