Kirjankansi teokselle Fänrik Ståls sägner

Fänrik Ståls sägner

Tietoa kirjasta

Fänrik Ståls sägner av Finlands nationalskald J. L. Runeberg beskriver både verkliga och fiktiva händelser och personer under det finska kriget 1808-1809. Runebergs text ger en stark bild av krigets hjältar och antihjältar, deras egenskaper och öden. Samlingen utgavs i två delar 1848 och 1860 och sågs omedelbart som ett mästerverk.
Ljudboken utgavs första gången 2008. Läsaren är Lars Svedberg.