Glad och god

Glad och god

Tietoa kirjasta

”Teologikofilaren Bönholm har med några kamrater, likaledes andligt sinnade, tagit sig en s. k. bläcka och varder så mogen, att han måste hemledas av några blivande själasörjare, vilka ännu ej känna sig berusade.” Glad och god gavs ut första gången 1924. Med teckningar och text roar Albert Engström (1869-1940), som var både konstnär och författare och valdes in i Svenska akademien 1922.

Mitä muut ajattelevat

Arvostelut teokselle Glad och god

Arvioita ei ole vielä tarpeeksi monta