Kirjankansi teokselle Heartcore

Heartcore

Tanker om ledelse

Tietoa kirjasta

Ti år efter at han fratrådte som koncernchef, følger Novo Nordisk fortsat Mads Øvlisens ledelsestænkning – med stor succes. ”Heartcore” er en ledelsesform, der er udsprunget af den danske kultur, men som giver succes verden over. Mads Øvlisen rådgiver i dag som den eneste

danske erhvervsleder FNs Global Compact, om hvordan virksomheder i samarbejde med verdenssamfundet kan skabe en bæredygtig fremtid med mere vækst og velstand for alle. Bogen er tænkt som en inspirationskilde for enhver leder, der drømmer om succes med lang holdbarhed. Mads Øvlisen fortæller om sin ledelsesholdning, der har bidraget til at gøre Novo Nordisk til en af verdens førende virksomheder på sit område, en ledelsesmodel, der skaber vækst og fornyelse ved at frigøre energien i det enkelte menneske. Han fortæller, hvordan man når større mål ved at arbejde lige så målrettet med bløde værdier som med hårde resultater, mens finansiel konkurrenceevne bliver balanceret med socialt og miljømæssigt ansvar. Mads Øvlisen var administrerende direktør for Novo Nordisk 1981-2000. Han fortsatte derefter som bestyrelsesformand frem til 2006. Han har samtidig varetaget bestyrelseserhverv i en række andre danske virksomheder, blandt andet som formand i bestyrelsen for LEGO og Det Kongelige Teater, ligesom han har varetaget en række offentlige tillidsposter, blandt andet som formand for Kunstrådet og Rådet for Samfundsansvar. Han er adjungeret professor på CBS og har modtaget hædersbevisninger, herunder udnævnelsen til kommandør af Dannebrog.