Kirjankansi teokselle Kommunismens ABCD

Kommunismens ABCD

Tietoa kirjasta

Kommunismen är en av 1900-talets stora politiska läror. Det är en ideologi som har gett upphov till jättelika imperium som Sovjetunionen. Men också en lära som har fått mindre stater att gå på knäna under svåra ekonomiska och privatpolitiska restriktioner. Oavsett vad man tycker om kommunismen som politisk tanke går det inte att förneka att det är en historiskt viktig idé. En idé som fortfarande har fäste i vårt samhälle, i vår gemensamma idétradition, och som förutspås bli ännu starkare under 2000-talets framtida ekonomiska och samhälleliga kriser.

Detta är en bok för alla som har ett intresse för ekonomisk och politisk historia. Det är också en bok för alla som vill skapa sig en uppfattning om vad kommunismen som ideologi kan vara idag. Det är en omistlig bok för den historieintresserade.

Jevgenij Preobrazjenskij (1886-1937) var en rysk sovjetisk politiker och tänkare. Han hade flera höga poster inom Bolsjevikpartiet efter revolutionen.

Nikolaj Bucharin (1888-1938) var en rysk kommunistisk, bolsjevikisk politiker och ideolog. Han var också en marxistisk teoretiker och många av hans böcker och skrifter har översatts till svenska. Nikolaj Bucharin ledde under 1920-talet den sovjetiska högeroppositionen mot Josef Stalin, vilket ledde till att han senare dömdes och avrättades under de stora utrensningarna av Bolsjevikpartiet.