Kirjankansi teokselle LUONNONSUOJELUN DEKOLONISAATIO – Kohti kanssaelävää suojelua

LUONNONSUOJELUN DEKOLONISAATIO – Kohti kanssaelävää suojelua

Tietoa kirjasta

Elonkirjon eli luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen tulee tapahtua käsi kädessä ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa. Meneillään olevissa kansainvälisissä neuvotteluissa elonkirjon suojelun vahvistamiseksi ei vielä ole löydetty tapaa puuttua tehokkaasti elonkirjon häviämisen juurisyihin ja erityisesti kestämättömiin kulutuskäytäntöihin.

suomi