Kirjankansi teokselle Mynt, guld, luidårer och riksdaleros: Pengarna och Birger Sjöbergs Kvartetten...

Mynt, guld, luidårer och riksdaleros: Pengarna och Birger Sjöbergs Kvartetten...

Tietoa kirjasta

En essä från samlingen Gurun och grottmannen (1996), även publicerad i samlingsvolymen Tänkta världar.

Essäerna i Gurun och grottmannen handlar om förhållandet mellan litteratur och samhälle, sett ur några skönlitterära författares synvinkel. Alla har de nått stora framgångar - litterära eller ekonomiska, ofta båda på samma gång - men samtidigt har de velat förbli outsiders och uppbrottsmakare. Så finns hos dem en ambivalens i deras förhållande till publiken.

E-kirja

ruotsi