Kirjankansi teokselle Myyntityö vuorovaikutuksena

Myyntityö vuorovaikutuksena

Tietoa kirjasta

Asiakasvuorovaikutus on ratkaiseva osa myyntiä ja yritysten tuloksentekoa. Myyntityö vuorovaikutuksena -artikkelikokoelma tarjoaa aitojen myyntitilanteiden analyysiin ja myyjien sekä ostajien haastatteluihin pohjaavaa uusinta tietoa ja käytännön neuvoja parempaan asiakasvuorovaikutukseen.

Keskustelunanalyysia ja sisällönanalyysia soveltava kirja luo monipuolisen kuvan yritysten välisestä kaupankäynnistä ja muusta vaativasta myyntityöstä. Tarkasteltavana ovat esimerkiksi alustavan luottamuksen rakentaminen, arvolupauksen yhteistuottaminen ja digiympäristöön tottuneen asiakkaan kohtaaminen.

Ymmärrys myyntityön periaatteista hyödyttää jokaista. Myyntityö vuorovaikutuksena sopii myynnin ja markkinoinnin opiskelijoille ja opettajille, myyjille, myyntijohtajille ja myynnin konsulteille sekä työelämän vuorovaikutuksesta kiinnostuneille kieli- ja sosiaalitieteilijöille. Kirja rakentaa siltaa eri tutkimusalojen edustajien sekä tutkijoiden ja käytännön myyntityötä tekevien välillä. Se myös pyrkii kasvattamaan myyntityön arvostusta. Kirjan kirjoittajat ovat myynnin, markkinoinnin ja vuorovaikutuksen tutkijoita ja opettajia.

E-kirja

suomi