Sanningen i elden

Sanningen i elden

Tietoa kirjasta

När Lena möter Mor och Far Skog som bor i en stubbe i skogen, blir hon förvandlad på mer än ett sätt.
Från 9-99 år

"Ilskan, som förut behärskat Lena, hade avtagit och ersatts av en alltmer smygande rädsla. Gått vilse, gått vilse, sa det i takt till hennes steg. Nej, inte hon, inte hon, utbyttes det med ibland. Ju mer mörkret kom smygande, desto räddare blev hon. Tyckte hon inte att det hördes konstiga gläfsande ljud bland skuggorna? Om hon bara hade lytt mamman och inte gått till skogen! Vad hade hon i skogen att göra förresten?"