Sprickor

Sprickor

Valda texter 1986-2011

Tietoa kirjasta

Kjell Westö har framför allt gjort sig känd som författare av generösa romaner. I denna bok får vi möta honom i det korta formatet. Texterna utgör ett urval av tjugofem års verksamhet som krönikör och essäist i tidningar som Hufvudstadsbladet, Dagens Nyheter, Yhteishyvä/Samarbete, Veikkaaja och Ny Tid. I boken ingår också några längre texter, en reseskildring från USA, en uppväxtskildring från Helsingfors och en betraktelse över den utsatta Östersjön.Merparten av texterna har ursprungligen skrivits på finska och många av dem har inte tidigare funnits tillgängliga på svenska. Översättningen är författarens egen.Kjell Westö är en engagerad och kritisk iakttagare. Han intresserar sig för det lilla i det stora, det som blicken inte genast faller på, men som ofta kan visa sig både viktigt och intressant när historien ska summeras - oberoende av om det handlar om musik, idrott eller politik.De 70 texterna i denna bok bildar ett slags närhistoria, en bild av världen, av Finland, av Helsingfors och inte minst av författaren själv.
Kirjailija.Kjell Westö