Kirjankansi teokselle Ungherrarne och gamleherrn : en berättelse ur Efterskörd från en 80-årings författarebana

Ungherrarne och gamleherrn : en berättelse ur Efterskörd från en 80-årings författarebana

Tietoa kirjasta

”Från det ögonblick han började tala till henne med en röst så öm, så bevekande, att hon aldrig trodde det vara möjligt att han, den stolte mannen, kunde tala så, och sedan han betraktade henne med blickar, strålande af en eld, hvilken hittills icke träffat henne, kände hon liksom en fullkomlig maktlöshet till allt motstånd.”

På sin tid var Emilie Flygare-Carlén (1807–1892) den mest populära och välbetalda svenska kvinnliga författaren. Under sin karriär skrev hon nästan trettio romaner, bland annat den första svenska rysaren. Ungherrarne och gamleherrn (1888) om familjen Blumenhaal utkom som en del av Efterskörd från en 80-årings författarebana.

E-kirja

ruotsi