Kirjankansi teokselle Utan mörker inget ljus : Om sorg och försoning

Utan mörker inget ljus : Om sorg och försoning

Tietoa kirjasta

Sorg berör de starkaste känslorna i vår existens – vanmakt, hopplöshet och förtvivlan. Sorgen har många ansikten – känslan av overklighet, rastlöshet, oro, ilska, koncentrationssvårigheter. Sorg tar tid och som medmänniskor måste vi stötta varandra kontinuerligt i den ofta oerhört smärtsamma processen. ”Vi måste ta hand om varandra! Se varandra! Älska varandra! Det är vad sorgen förmedlar. Den ber oss att mogna och inse de verkliga värdena i livet.” I sin bok om sorg och försoning leder oss prästen UllaBritt Berglund vid handen i det akuta sorgearbetet, genom sorgens olika faser, hur man hanterar mötet med döden som barn liksom den kollektiva sorgen då en grupp människor, en arbetsplats eller ett helt land drabbas. UllaBritt beskriver också den kraft som sorgen kan förmedla då man lyckas vända den till ett kreativt uttryck i möten människor emellan, i konsten och i ljuset – för vi vet ju alla: utan mörker inget ljus. Ur innehållet: Sorgens faser är individuella men samtidigt allmängiltiga. Allt som är en förlust kan bli föremål för sorg – att förlora hälsan, sitt arbete, sin tro, sin kärlek, sin ekonomi ... Sorgen följer ett mönster av förnekande, bearbetning och accepterande. Sedan finns det ett fjärde stadium av kreativ nyorientering. Omskolad till ensamhet handlar om den vanligaste sorgen, när man mister sin partner. Hur vänjer man sig vid ensamheten och gör det bästa av den. Den kvinnliga och den manliga sorgen ser olika ut och vi delar upp sorgen i mindre delar för att uthärda en dag i sänder. Den kreativa sorgen – religionen och konsten öppnar människor i sorg för nya kreativa vägar. Vem är jag? Vart är jag på väg? Vad är meningen med mitt liv? Konsten inbjuder betraktaren till dialog i det inre rummet. Ofta är det livets ultimatum – att skapa eller dö. Försoningens hemlighet – att inte lagra synd och skuld mentalt. Försoning är när vi har förlåtit dem som står i skuld till oss och accepterar vad som hänt. Det betyder inte att man godkänner fel som begåtts, men man gör sig fri och dräneras inte längre på energi. Försoning kräver själsstyrka och det läkande beslutet att förlåta är vårt eget, ingen kan göra det åt oss. UllaBritt Berglund som har arbetat som präst i trettio år har unika erfarenheter av sorgearbete och att möta människor i livets svåraste skede. UllaBritt prästvigdes vid 24 års ålder, verkar nu som domkyrkokaplan vid Storkyrkan i Stockholm och är en mycket uppskattad föreläsare. Hon lever med sin man, sina tre barn och hund. UllaBritt Berglund har utkommit med flera böcker, bland annat succéboken Livsglädje – 7 vägar till inre harmoni.

E-kirja

ruotsi