Kirjankansi teokselle Världslägets Problematik

Världslägets Problematik

Tietoa kirjasta

Socialdemokratins eller kommunismens väg? Har världsrevolutionen gått och lagt sig? Eller är det en tid för utveckling och uppror?

1928 publicerades en koncentrerad analys av världslägets problem av den ryska politikern och teoretikern Nikolaj Bucharin. Han lyfter bland annat de kapitalistiska motsättningarnas problematik och näringslivets tryckta läge.

Nikolaj Bucharin (1888-1938) var en rysk kommunistisk, bolsjevikisk politiker och ideolog. Han var också en marxistisk teoretiker och många av hans böcker och skrifter har översatts till svenska. Nikolaj Bucharin ledde under 1920-talet den sovjetiska högeroppositionen mot Josef Stalin, vilket ledde till att han senare dömdes och avrättades under de stora utrensningarna av Bolsjevikpartiet.

ruotsi