Kirjankansi teokselle Västgöta-Bengtssons västgötahistorier : Västgötahistorier berättade

Västgöta-Bengtssons västgötahistorier : Västgötahistorier berättade

Tietoa kirjasta

”Under mina föreläsningsresor ute i bygderna har jag gång efter annan uppmanats att skriva ned de historier, som jag under årens lopp uppfångat om och berättat för det märkeliga folk, som nämnes västgötar. Därför har denna bok kommit till. I den har jag sökt att ge något av västgötens själ, och jag tror själv, att jag både lyckats och misslyckats. Ty den är förvisso icke skriven för alla! Den som inte äger glimten i ögonvrån, bör nämligen inte läsa längre än hit och inte heller den, som ej kan tillämpa den vise tänkarens ord:

– Min vän, se dig själv i spegeln, och du har en outtömlig källa till glädje livet igenom!”

(Ur förordet)

Sixten ”Västgöta-Bengtsson” Bengtsson (1908-2000) var författare, humorist och folklivsforskare. Genom intervjuer med västgötar för dialektarkivet i Uppsala dokumenterade han västgötadialekt och 1994 blev han sedermera hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Västgöta-Bengtssons västgötahistorier utkom för första gången 1947.

E-kirja

ruotsi