Kirjankansi teokselle Woestijnwind

Woestijnwind

Tietoa kirjasta

Australië, 1946. In het afgelegen dorp Morgan's Reach probeert Rebecca haar 10-jarige zoontje Danny alleen op te voeden. Haar man John is nog altijd niet teruggekeerd van het front, en er is weinig hoop meer. Ondertussen heeft Ben, de plaatselijke brandweercommandant, duidelijk gemaakt dat hij gevoelens voor Rebecca heeft, maar dat hij zal wachten op haar beslissing. Rebecca staat voor een dilemma: kan ze vasthouden aan haar hoop dat John bij haar terugkomt, of moet ze accepteren dat hij er niet meer is en doorgaan met haar leven? Wat is het beste voor haar en Danny?

Al die overwegingen worden aan de kant geschoven als een allesverzengende bushfire het dorp bedreigt en Danny door het vuur raakt afgesneden van het dorp...

hollanti