Mänskan djuren all naturen : läsefrukter och komplotter ...

Mänskan djuren all naturen : läsefrukter och komplotter ...

Tietoa kirjasta

Mänskan djuren all naturen är en samling essäer och betraktelser, mycket skiftande och med utgångspunkt från personligt valda citat ur naturvetenskapliga arbeten, filosofiska och skönlitterära skrifter, från Augustinus och Salomo, över Pascal och Linné, fram till Konrad Lorenz, Noam Chomsky och andra. Några tar alltså sin utgångspunkt ur fakta, andra ur fiktion. I viss mån kan man jämföra boken med en historisk eller dokumentär roman, där källstoffet och författarens egna attityder ingår i en oupplöslig förening av subjektivt och objektivt.

De olika litterära fragmenten och skisserna i boken är mycket omväxlande, ibland lyriskt-poetiska, ibland fränt polemiska, stundom raljanta och humoristiska, stundom patetiska eller drastiska. Lars Gyllensten inbjuder i Mänskan djuren all naturen läsaren att delta i ett spännande och eggande tankebygge, ett läggspel med bilder och fragment.

E-kirja

ruotsi

Mitä muut ajattelevat

Arvostelut teokselle Mänskan djuren all naturen : läsefrukter och komplotter ...

Arvioita ei ole vielä tarpeeksi monta