Rekisteriseloste

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi BookBeatin palvelua ja osoitteessa BookBeat.fi ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

1.Rekisterinpitäjä

BookBeat Oy (yritystunnus 1655221-3)
c/o BookBeat AB
Box 3159
103 63 Stockholm
SWEDEN

2.Rekisteriasioita hoitava taho

Rekisterinpitäjään käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä suomeksi seuraavia yhteystietoja käyttäen:

BookBeat Oy
c/o BookBeat AB
Box 3159
103 63 Stockholm
SWEDEN

tuki[@]bookbeat.com

3. Rekisterin nimi

BookBeat Suomi -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottamiseen, asiakaspalveluun, henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen, käyttäjäkokemuksen personointiin ja kohdentamiseen, jäsentietojen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin ja tuotekehitykseen, segmentointiin ja liiketoiminnan analysointiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Bonnier-konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään BookBeatin toimesta rekisteriin liittyvistä käyttäjistä.
Tietoja, joita voidaan rekisteröidä:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Käyttäjätunnus
  • IP-osoite
  • Palvelun käyttöä koskevat tiedot

Voimme käyttää alihankkijoita tässä rekisteriselosteessa mainittujen tehtävien suorittamiseen ja neuvomme näissä tilanteissa heitä noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

6. Evästeet

Bonnier hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

BookBeat hyödyntää evästeitä seuraavasti.

Käyttäjä saa lisätietoja ja voi hallinnoida kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamista ja evästeiden käyttöä kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston kautta.

7. Tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena. Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

8. Tietojen luovutukset

Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot palveluntarjoajan yhteistyökumppaneille ja valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

Henkilötiedot luovutetaan viranomaiselle ainoastaan kuin se on tarpeellista lain tai viranomaispäätöksen nojalla. BookBeatilla on myös oikeus luovuttaa henkilötiedot yrityksille, jotka tuottavat palveluita BookBeatille, jos henkilötietojen käsittely on tarpeellista palveluiden toteuttamista varten. Tällaiset yritykset toimivat henkilötietojen käsittelijöinä, eikä niillä ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa. Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansiin maihin (EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle), jos se on tarpeellista esimerkiksi IT-tukitoimintojen vuoksi, sillä BookBeat ja/tai Bonnier turvautuvat ajoittain alihankkijoihin myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolella. Varmistaakseen henkilötietojesi suojan korkean tason, solmii BookBeat ja/tai Bonnier sopimuksen ainoastaan sellaisen alihankkijan kanssa (EU Standard Contractual Clauses tai vastaava), joka noudattaa henkilötietojen siirrossa ja alihankintatyössä asianmukaista EU-lainsäädäntöä. BookBeat ja/tai Bonnier ovat yhä vastuussa henkilötiedoista ja alihankkijat saavat käsitellä henkilötietoja ainoastaan sopimuksen ja ohjeiden mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja turvallisuus

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

Kaikki arkaluontoinen tieto, kuten luottokorttinumerot, lähetetään aina salattuna (SSL), jottei kukaan ulkopuolinen voi päästä käsiksi tietoihin. BookBeat ei tallenna tietoja, vaan ne lähetetään ainoastaan maksun hoitavalle luottokorttiyritykselle. Kaikki yhteydet, joissa käsitellään arkaluonteista tietoa, on salattu, esim. oma asiakastili.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle