Henry Morgan-trilogin

3 kirjaa

Trilogin om Henry Morgan är modern svensk litteraturhistoria. Med Renegater når Klas Östergren kulmen för en av vår tids verkligt framstående romansviter och den tar avstamp våren 2018.