Couverture de livre pour Deining

Deining

Vijftien sterke verhalen van grote schrijvers

Description du livre

Romantisch, misdadig, spannend, angstaanjagend, grote- en kleine verhalen en geschiedenissen. Luister maar.

De oostganger,

De man van de rose straathoerk,

94.028.72 Moord,

Persoonlijke schulden totaal,

Dit aardsche dal ontvloden,

Stadskanaal,

De ziel van de landbouw,

Bach in Groningen,

Verhalen van een Groninger schipper,

Dagboek van Rottemerplaat,

Een kwestie van identiteit,

De huurster,

Hoe ik mijn broer vond,

Zomaar een kwajongensstreek,

Verhelderende kronieken,

Pojarkov.

Néerlandais