Couverture de livre pour Hem & Stat och andra noveller

Hem & Stat och andra noveller

Description du livre

“Mina herrar och damer! Först och främst har jag att frambära ett tack till Kongressledningen, som har inbjudit mig att tala vid detta tillfälle, och i detta mitt tack ligger inte bara ett erkännande av den heder, som uppdraget innebär, utan jag vill tacka också därför, att Ledningen genom att göra mig till talesman för rösträttssaken har nödgat mig att för min ringa del söka komma till rätta med den skiftande och törhända världsomdanande företeelse, som heter kvinnorörelsen.”

“Hem & Stat” är det berömda tal som Selma Lagerlöfs framförde vid den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911. Hennes röst har med tiden blivit ikonisk, och i denna novellsamling speglas den kraft och känslighet som hon är känd för än i dag. I ”Hem & Stat och andra noveller” tar vi del av Lagerlöfs förmåga att förvandla det alldagliga till det extraordinära och ständigt ifrågasätta det givna.

Selma Lagerlöf (1858-1940) var en svensk författare och lärare. Hon debuterade med romanen ”Gösta Berlings saga” 1891 och tilldelades Nobelpriset i litteratur 1909. Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest uppskattade och älskade författare genom tiderna och blev också den första kvinnan att väljas in i Svenska Akademien.