Couverture de livre pour Vattnet i Kyrkviken och andra noveller

Vattnet i Kyrkviken och andra noveller

Description du livre

“För ett par hundra år sedan fanns det i Jössehärad i Värmland en ovanligt sträng och kraftig prost, som av all sin förmåga bemödade sig att göra jössehäringarna till ett fromt och gudaktigt folk. Det var inte nog med att han ville vänja dem av med dryckenskap och slagsmål, med smuggling från Norge och annan orättfärdighet utan han förbjöd dem också att frukta och dyrka de rådande i mark och skog och vattendrag, och detta var något, som prästerna annars brukar akta sig för att röra vid …”

"Vattnet i Kyrkviken och andra noveller" är en fängslande novellsamling på temat folktro och gamla sägner. Genom en mix av sagor och fiktion belyser Selma Lagerlöf livets dolda mysterier, och utforskar det som lurar i skuggorna av vår vardag.

Selma Lagerlöf (1858-1940) var en svensk författare och lärare. Hon debuterade med romanen ”Gösta Berlings saga” 1891 och tilldelades Nobelpriset i litteratur 1909. Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest uppskattade och älskade författare genom tiderna och blev också den första kvinnan att väljas in i Svenska Akademien.