De fattiga i Lódz

Note 4.1
23h 39min
582 Pages
Förintelsen
bookCoverFor

Description du livre

En roman om det judiska getto som nazisterna inrättade i den polska staden Lodz, och om dess av nazisterna utsedde ledare, Chaim Rumkowski, och hans svårutredda, mycket tvetydiga roll i förintelsen av de polska judarna. Särskilt hans förhållande till barnen i gettot är komplicerat. Det är en roman om livet i den avspärrade stadsdelen, om den påbjudna tyska kadaverdisciplinen, det mördande slavarbetet, svältdöden och de utsiktslösa flyktförsöken men också, paradoxalt nog, om överlevnadskonst och livsvilja, som t ex framväxten av den kollektiva, så småningom listigt subversiva Getto-Krönikan, som varit författarens viktigaste källa, och om hur transporterna till de för de bortforslade till en början okända förintelselägren vidtar tills gettot med dess ursprungligen 250 000 innevånare tömts. Med sin bok ger Steve Sem-sandberg en stark och , även internationellt sett, inte tidigare skådad inblick i Förintelsens verklighet.

Narrateur(s):

Format:

Séries:

Temps Livre audio:

23h 39min

Pages E-book:

582

Langues:

Suédois

Publié:

14/12/2009

Éditeur Livre audio:

Bonnier Audio

ISBN Livre audio:

9789173484305

Éditeur E-Book:

Albert Bonniers förlag

ISBN E-book:

9789100181437