3 meditationer til mindfulness i hverdagen
    
Share this book    
SMID DE MENTALE LÆNKER. De 3 guidede meditationer fra Mindfulness i hverddagen er et skridt på vejen til frihed og accept - til at slippe dine negative adfærdsmønstre og nedbryde de barrierer, du hele tiden stiller op for dig selv.
Show more