Raija fann sig väl tillrätta i sitt nya hem. Om Karl inte riktigt var den stora kärleken så tyckte hon i alla fall mycket om honom. Och hon avgudade lilla Maja. Men Raija som var van vid stora vidder, där hon kunde springa ikapp med vinden, blev aldrig riktigt förtrolig med de höga fjällen och den mörka skogen. Och hon kunde inte glömma sin ungdoms älskade. Trots Karl tänkte hon på Honom dag och natt. Hon visste att han en dag skulle komma och då skulle hela hennes liv bli förändrat...
Show more