Danske fortællere 1830-1890
    
Share this book    
I dette udvalg af klassiske danske fortællere, der dækker perioden 1830-1890, er det forsøgt at lade fortællingerne give et så varieret billede af det danske land som muligt – Blichers Jylland, Bangs København og Drachmanns Skagen. Anton Nielsen, skolelærerlitteraturens førstemand, er naturligt valgt til at skildre Sjælland, og Gustav Esmann og Karl Larsen udtrykker det ærkekøbenhavnske lune og sceneri i 1880’ernes København. Fortællingerne er omhyggeligt udvalgt af bibliotekar og mag.art. i litteraturhistorie Erland Munch-Petersen (f. 1930) og bibliotekar og skribent Niels Ebbe Bindslev (f. 1926).
Show more