En køn historie om elektronikarbejde
  
Share this book    
”En køn historie om elektronikarbejde” er en ph.d.-afhandling om det kønsopdelte arbejdsmarked. Den pointerer, at det nogle steder meget klare skel mellem mande- og kvindearbejde har ført til uligheder i blandt andet lønforholdene med kvinderne som tabere. Ph.d.-afhandlingen giver et spændende billede af status på debatten om ligestilling på arbejdspladsen i slutningen af det tyvende århundrede. Vibeke Kold er cand.mag. i historie og kultursociologi og har endvidere skrevet ph.d. om køn på arbejdsmarkedet. Hun har været ansat som ligestillingskonsulent i Arbejdsformidlingen i Frederiksborg Amt og har blandt andet udgivet sin ph.d. som bog med titlen ”En køn historie om elektronikarbejde”.
Show more