En ny boss för Sverige
  

Sverige, supervalåret 2014: Demokratin har drabbats av akuta problem. Medborgarna ser inte längre skillnad på partierna och förtroendet för politikerna är i botten. Någonting måste göras. Men vad, och av vem?

Analysen antyder att huvudproblemet är ledarskap. Svensken vill ha en ledare att tro på och se upp till. I hemlighet samlas den grupp som sedan 1800-talet ansvarat för övervakning av samhällsutvecklingen och utarbetar en plan. Det nya politiska ledarskapet måste vara slagkraftigt, medialt, erfaret och internationellt. Huvudkandidaten är i det närmaste självklar. Men hur ska man locka Bruce Springsteen att ta över ansvaret för Sverige och kommer den nye bossen verkligen att lyckas vända utvecklingen?

Show more