Mordet på den forne president Kennedys bror skakade en hel värld och är ett av 1900-talets mest omtalade politiska mord. Offret var den amerikanske senatorn Robert F. Kennedy. Mördaren hette Sirhan Sirhan. Vi får följa mördarens uppväxt som flyktingbarn i USA och hur tanken på ett mord på en framstående politiker växte fram inom honom. Samtidigt följer vi offrets politiska bana, som på ett ödesdigert sätt ledde fram till det ofrånkomliga slutet. Allt tog sin början med Kennedys resa till Sirhans Palestina under våren 1948 när statens Israel bildades. I Kennedys resedagbok lades en grund för det som sedan skulle komma att inträffa. Steg för steg vecklas historien ut ända fram till den tragiska upplösningen i Los Angeles 1968. Det är en spännande och tankeväckande historia som spänner över tjugo år under en tid då en gammal värld övergick i en ny. Men varför mördade Sirhan Sirhan just Robert F. Kennedy, de fattigas vän och en fredsälskare? Svaret på frågan finns innanför dessa pärmar. Boken ger även en reviderad bild av Robert F. Kennedy. Den gängse uppfattningen i tidigare biografier har varit att han förändrades och radikaliserades i mitten av 1960-talet, men här nyanseras den bilden. Kennedys dagböcker från hans resor till Palestina, Europa, Sovjetunionen och Vietnam, efter andra världskriget och under avkolonialiseringens period, kastar ett ljus över Kennedys tänkande och kring vad som kom att forma honom i hans politiska karriär, som fick ett abrupt slut när Sirhans skott ekade mitt under valvakan på ett hotell i Los Angeles.
Show more