I begyndelsen af 1930’erne stak Kaj Nolsøe Bang, der på det tidspunkt stadig var ganske ung, til søs. I første bind af sine erindringer fortæller han om den unge sømands tilværelse og arbejdsvilkår fra den første drengetid og frem til skibsførereksamen. Vi kommer både med ombord i ØK’s skibe til Østen og på de sejlførende skibe i grønlandsfarten. ”Foran for masten” er en serie af erindringsbøger på seks bind, hvor Kaj Nolsøe Bang fortæller om livet på havet – fra han stak til søs som helt ung mand til hans virke som kommandørkaptajn i den danske flåde. Kaj Nolsøe Bang (1915-2003) var sømand, søofficer og siden kommandørkaptajn i den danske flåde. Han blev født i Christianssted på St. Croix i Dansk Vestindien, hvor hans far var viceguvernør, men da øerne nogle år senere blev solgt til USA flyttede familien hjem til Danmark. Han har blandt andet skrevet en lang række erindringsbøger om sin tid i marinen.
Show more