Från 1900-talets början
  
Share this book    
Från 1900-talets början samlar de av Vilhelm Ekelunds dikter skrivna mellan 1901-1905 som inte publicerades i någon av hans diktsamlingar. Det är verk som publicerades i tidskrifter och dikter som ströks ur samlingarna.
Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de stora svenska författarna. Han debuterade med diktsamlingen Vårbris 1900. Utöver lyrik skrev han även betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Ekelund tilldelades tilldelades Samfundet De Nios Stora Pris två gånger och 1937 blev han hedersdoktor vid Lunds universitet.
Show more