Grekisk bukett
  
Share this book    
Grekisk bukett [1906] består huvudsakligen av Vilhelm Ekelunds tolkningar av antika epigram.
Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de stora svenska författarna. Han debuterade med diktsamlingen Vårbris 1900. Utöver lyrik skrev han även betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Ekelund tilldelades tilldelades Samfundet De Nios Stora Pris två gånger och 1937 blev han hedersdoktor vid Lunds universitet.
Show more