Hjørring. 1243 - 31. Marts – 1943. Et Festskrift
  
Share this book    
Den nordjyske by Hjørring er en af Danmarks ældste. Der er fundet spor af menneskelig beboelse i Hjørring helt tilbage fra stenalderen, og allerede i bronzealderen var Hjørring egnens religiøse midtpunkt. I middelalderen gik Hærvejen gennem Hjørring og fik byen til at blomstre som købstad.
P. Horn, der selv har været viceborgmester i Hjørring, fortæller om byens historie fra dens officielle grundlæggelse i 1243 til 1943 i anledning af byens 700 års jubilæum. Bogen er både spændende læsning for dem, der selv har en tilknytning til området, men også for dem, der i det hele taget interesserer sig for Danmarks historie. P. Horn (Søren Peter Jensen Horn) (1880-1964) var uddannet lærer og ansat ved Hjørring Østre Kommuneskole fra 1912 til 1950. Han var medlem af byrådet i perioden 1925-54 og har bl.a. været viceborgmester, formand for socialudvalget, børneværnsudvalget, skoleudvalget og Hjørringkredsens Venstrevælgerforening. Han var desuden Ridder af Dannebrog.
Show more