Ik leer Grieks
    
140 essentiële woorden en uitdrukkingen, 200 gemeenschappelijke uitdrukkingen, de 100 meest voorkomende werkwoorden, de 1000 essentiële woorden. Het moderne Grieks is de moedertaal van 15 miljoen sprekers, van wie er 10,7 miljoen in Griekenland zijn, waar het een officiële taal is, zoals in Cyprus. Onze leermethode: we hebben honderden sleutelzinnen en -woorden geselecteerd. Al tientallen jaren is herhaling op gebleken een effectieve leermethode te zijn. Het uiteindelijke doel is om een voldoende niveau in een taal te bereiken om eenvoudige gesprekken te hebben, eenvoudige uitwisselingen te begrijpen, te overleven in situaties van het dagelijks leven.
Show more