Gisselfeld Kloster har været rammen om et af de største familiedramaer i danmarkshistorien i flere århundreder. Bogen ’Den store familiefejde’ er både et spændende, historisk dokument om Gisselfeld Kloster - et af de største og smukkeste danske slotte og godser – og en familie-krønike om Danneskiold-Samsøe slægten, grundlagt på Gisselfeld af Christian den Femtes søn. Hørende hjemme i adelens første rangklasse er familien blandt de fineste i landet. I centrum af bogen står den udstødte greve, Erik Danneskiold-Samsøe, som efter 14 års familiefejde og retssager definitivt blev frataget titlen som Gisselfelds overdirektør i 2010. Hans liv har været en trist deroute fra enevældig greve på slottet til fattig pensionist. Dramaet omkring Gisselfeld viser sig at være mere kompliceret, end den fremstilling, offentligheden hidtil har kendt. På den ene side den kolde jura. På den anden side stoltheden og de store følelser samt en ensom greve, som nok murede sig selv op i en juridisk krog – men samtidig ene mand kæmpede mod hele systemet. Det juridiske såvel som det adelige. Udover det historiske og det juridiske forløb fortælles også historierne om den polske foto- model, som giftede sig til slottet og titlen, om en chokerende ukendt veksel, som satte greven i stand til at pantsætte godset for 200 mio. kr., om greven der blev en stor mand i Hollywood – og om den nye overdirektør, som nu må betale prisen på ærens slagmark: Hele familien har vendt hende ryggen. Forfatterne: Peter Juul er tidligere redaktionschef på B.T. og Billed-Bladet. Siden han som dreng var feriebarn på Gisselfeld, har han interesseret sig for stedet. Hans onkel var godsforvalter på Gissel- feld i 36 år, frem til sin pensionering i 1972. Siden har Peter Juul både på afstand og som tilhører i Vestre Landsret med journalistens nysgerrighed fulgt udviklingen og de mange magtkampe. Bjørn Westergaard har arbejdet som journalist, redaktionschef og redaktør for dagbladet
Show more