Pastor Enmark är ny i sin småländska församling. Han röker pipa, kan tala med de lärde på de lärdes vis och bönder på bönders vis, han är en succé i bygden. Julen är kommen och julottan har aldrig tidigare varit så välbesökt. Julen firas med grannfrun Pilla som rider en galt, med rusdrycker i mängder och det lilla samhället är sannerligen full i gasen. Julen kommer bara en gång per år och då ska det allt firas. Jan-Eric Wahlén är en svensk författare som är välkänd och hyllad för sina böcker som tar sig an vardagliga problem och frågor med en stor dos komik.
Show more