I anledning af Journalistforbundets 25-års jubilæum i 1930 udgav Bertel Bing bogen ”Presseanarki", hvor han giver et indblik i sin egen journalistiske karriere og gør den til billede på nogle af de forhold, der gjorde sig gældende for journalister i begyndelsen af det 20. århundrede. Bertel Bing (1874-1947) var en dansk journalist, redaktør og forfatter. Han arbejdede blandt andet for Berlingske Tidende, B.T. og Nationaltidende og har udgivet flere bøger om presseforhold og presseetik.
Show more