Spanien i mitt hjärta
  
Share this book    
I Spanien i mitt hjärta har Thomas Almqvist valt ut elva spanska favoritpoeter, varav flera aldrig tidigare har översatts till svenska. Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Emilio Prados, Gabriel Celaya, Vicente Aleixandre, León Felipe, Blas de Otero, José Agustín Goytisolo och Carlos Bousoño. Många av poeterna i urvalet hörde till Generation 27, kallad La Generación de la República, »Republikens Generation«. Tre av dessa elva dog som martyrer under eller strax efter spanska inbördeskriget 1936-1939 – Lorca, Hernández och Machado, medan de andra fängslades eller tvingades i landsflykt. Kriget och döden är ofta närvarande i dessa dikter, men här finner läsaren också dikter om kärlek, om längtan till havet och naturen, om kamp och uppror.
Show more