Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia
  
Share this book    
Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia tarjoaa viimeisintä tutkimustietoa uskonnosta sekä esittelee uskontotieteen ajankohtaisia tutkimuskohteita ja tutkimustapoja. Se selvittää uskontotieteen lähtökohtia, historiaa ja peruskäsitteitä sekä kysymystä uskonnon määrittelystä.
Teoksessa pohditaan muun muassa uskonnonvapautta ihmisoikeutena, uskontojen roolia rauhanrakentamisessa ja ympäristökriisissä sekä uskonnollista fundamentalismia. Siinä tarkastellaan myös ateismia ja uskonnottomuutta, jotka etenkin länsimaissa yleistyvät nopeasti.
Samalla teos keskittyy arjen elettyyn uskonnollisuuteen. Esillä ovat muun muassa uskonnollinen kokemus, uushenkisyys ja esoteerisuus, uskonto mediassa ja populaarikulttuurissa sekä uskonnon suhde sukupuoleen, väkivaltaan ja kuolemaan.
Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia on tiivis ja yleistajuinen perusteos uskonnon tutkimuksen keskeisistä kysymyksistä. Sitä voidaan hyödyntää niin yliopisto-opetuksessa kuin uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa lukioissa.
Show more