Vargkotletter
  
Share this book    
Vargkotletter är en samling av fristående, novellaktiga berättelser ur olika perspektiv, som alla utspelar sig i Trångsund. Där det är så vackert att när en skönhetsexpert en gång hade vägarna förbi ville han sen aldrig lämna. Berättelserna innefattar färgstarka karaktärer som betraktar sig själva och sin omgivning, så som den självförhärligande Per-Ulrik Engraven och den excentriska filmskaparen Robert von Straks. Fast i sina egna huvuden försöker de greppa verkligheten i Sin Tids Venedig, som Trångsund så glimrande beskrivs. Sivar Arnér, född 1909, var en svensk författare och dramatiker. Han debuterade 1943 och kom att bli betraktad som en av 1940-talets ledande svenska prosaister. I flera av hans verk finns drag av mysticism på samma gång som de kännetecknas av en utpräglad psykologisk realism. En återkommande tematik berör främlingsskap inför världen och hans karaktärer tycks ofta drabbade av disharmoni. Arnérs litterära stil har beskrivits som ordknapp och expressiv.
Show more