”Viljen til viden" er en humanistisk grundbog, hvori humanismens historiske udvikling op til årtusindskiftet gennemgås. Der kastes endvidere lys over humanismens undersøgelsesområde og dens betydning i et senmoderne samfund, der kræver nye fokusområder. Kirsten Blinkenberg Hastrup (f. 1948) er professor emeritus i antropologi ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Hun er magister i antropologi fra Københavns Universitet (1973), D. Phil fra Oxford University (1980) og senest dr.scient.soc. fra Københavns Universitet (1990). Med sin forskning har Kirsten Hastrup opnået international anerkendelse og markeret sig som en af de mest fremtrædende forskere inden for området herhjemme.
Show more