Ängel i grön klänning
  
Share this book    
Femtonåriga Ann-Ida och hennes bror Tom råkar ut för det värsta. Deras föräldrar dör plötsligt i en bilolycka. Risken att syskonen kommer att separeras till olika fosterfamiljer är överhängande och något som Ann-Ida inte skulle stå ut med.
I denna svåra stund får de kontakt med sin biologiska pappa Örn som de inte har någon tidigare relation till. Snart flyttar Ann-Ida och Tom till Örns flotta villa i Göteborg. Samtidigt som Ann-Ida ska lära känna sin nya familj och vänja sig vid det nya livet behöver hon bearbeta sorgen och saknaden efter sin mamma. Anita Eklund Lykull föddes 1942 och är en svensk författare av ungdomsromaner. Hon debuterade 1991 och har sedan dess skrivit en rad utvecklingsromaner med flickor i huvudrollen. Eklund Lykulls böcker är nästan alltid förlagda i Göteborg och utspelar sig i nutid. 2008 blev hon belönad med Kulla-Gulla-priset för sin litterära gärning, som kännetecknas av en journalistisk iakttagelse, fyndiga dialoger och förmågan att poetiskt skildra det vardagliga.
Show more