Nära elden
  
Share this book    
Vi präster känner ofta tyngden av den anspråksfullhet människor har att få en bra predikan. Eller en vacker predikan, som det ofta heter. Det är ibland som om hela gudstjänsten hänger på prästen. Om prästen lyckas eller ej. Men bör det mänskliga elementet få så stort utrymme i gudstjänsten egentligen? Eller måste åhöraren söka sin blick längre bort än fram till den lilla människan framme vid altaret?
”Nära elden” är en samling predikningar av prästen och författaren Axel Hambraeus, en samling reflektioner och tankar kring den kristna tron och mänsklighetens begränsningar. Axel Edvard Hambraeus (1890-1983) var en svensk präst, kompositör, och författare. Axel skrev både för barn och vuxna och hans berättelser utspelar sig ofta i hans barndomstrakter i Dalsland eller Västmanlands bergslag.
Show more