Tidiga dikter
  
Share this book    
Tidiga dikter innehåller dikter skrivna mellan 1987-1899, åren innan Ekelund debuterade. Dikterna visar på ett stort mått experimentlust.
Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de stora svenska författarna. Han debuterade med diktsamlingen Vårbris 1900. Utöver lyrik skrev han även betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Ekelund tilldelades tilldelades Samfundet De Nios Stora Pris två gånger och 1937 blev han hedersdoktor vid Lunds universitet.
Show more