Helautomatisk lyxkommunism
  
Share this book    

Vi kan lösa klimatkrisen, utrota hunger och fattigdom och bota de flesta sjukdomar. Om vi vill.

Förnyelsebar energi, kött utan djur och artificiell intelligens erbjuder glimtar av en framtid där
mänskligheten övervunnit sina största utmaningar. Snarare än historiens slut skulle ett sådant
samhälle innebära historiens verkliga begynnelse.

Men den nya världens överflöd kolliderar med ett system där allting skapas för profit. I Helautomatisk lyxkommunism presenterar Aaron Bastani en hoppfull och vågad vision som utmanar
föreställningen att det inte finns några alternativ.

Med ett svenskt förord av Mathias Wåg.

Show more