Samlade tragedier
  
Share this book    
William Shakespeare [1564–1616], född i Stratford-upon-Avon i Warwickshire i England, är den främste dramatikern genom alla tider. Författare till dramer som HamletRomeo & JuliaMacbethOthello och Kung Lear. Samlade komedier innehåller Shakespeares samtliga komedier. Samlade tragedier innehåller Shakespeares samtliga tragedier.
Show more