DNSAP. Danske nazister 1930-45
  
Share this book    
Hvem var de danske nazister? Var det helt almindelige danskere, eller var det mest samfundets sociale tabere?
”Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti" var uden sammenligning Danmarks største nazistparti i årene op til og under anden verdenskrig. På grundlag af Bovrup-arkivets ca. 40.000 indmeldelsesblanketter i Rigsarkivet leverer Malene Djursaa en sociologisk undersøgelse af partiets medlemmer. Bogen er i to bind, der læses samtidig.
I bogen beskriver Djursaa den danske nazisme i årene 1930-45, redegør for partiets politiske stilling og ser blandt andet nærmere på medlemstal, medlemmernes geografiske fordeling og sociale status. Bogen indeholder desuden en lang række illustrationer, figurer og noter, der knytter sig til teksten. Malene Djursaa har studeret historie og sociologi i England og historie i Danmark, og blev i 1979 Ph.D. fra Essex Universitet med sin afhandling om danske nazister i årene 1930-45.
Show more