Det gröna ansiktet
  
Share this book    
Detektiv Henry Rell får en dag ett mystiskt brev. Avsändaren är Britta Rooth, och hon är orolig. Hon har en känsla av att fara hotar runt hörnet, och hon vet inte vem hon ska vända sig till. Hon nämner en man, ”det gröna ansiktet", och hon är orolig för att mannen har en hållhake på hennes far. Hon ber om detektiv Rells hjälp, för hon vet inte vad hon ska ta sig till.
Detta är upptakten till en mystisk intrig, och Henry Rell måste lösa fallet innan det är för sent. Bertil Cleve var en svensk författare av främst barn- och ungdomsböcker samt kriminalromaner. Majoriteten av hans böcker har ett historiskt motiv, men han har även författat ett par science fiction-böcker.
Show more