Kun få har gennem tiden grebet så meget ind i danskernes åndelige udvikling, som Grundtvig gjorde det op gennem 1800-tallet. I anledning af hundredeåret for skriftet ”Kirkens Gjenmæle", der fik den følge, at Grundtvig blev sat under censur, udgav teolog og professor J.P. Bang denne bog, "Grundtvigs arv", der går i dybden med en af vort lands vigtigste kulturelle skikkelser. Jacob Peter Bang (1865-1936) var en dansk teolog. Han var professor i teologi med dogmatik og nytestamentlig eksegese som hovedfag ved Københavns Universitet fra 1910-1924 og var desuden kendt som ivrig polemiker. Bang er forfatter til en lang række bøger om teologi og kristen dogmatik.
Show more