Kasvu kiikarissa : Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille
  
Share this book    
Huolestuttaako jokin piirre lapsen käyttäytymisessä, mutta et tiedä syytä kyseiseen käytökseen? Unohtuvatko lapsen kehityksessä havaitsemasi pienet mutta merkitykselliset asiat? Miten keskustelet havainnoista huoltajien kanssa? Ota kasvu kiikariin! Valitse tästä käsikirjasta kuhunkin tilanteeseen, lapseen tai ryhmään sopiva havainnointi- ja dokumentointitapa.
Varhaiskasvattajan työhön kuuluu lasten toiminnan ja kehityksen havainnointi. Jos kasvattajilla on vain niukasti dokumentoituja havaintoja, neuvotteluissa lapsen asioista korostuvat liikaa kasvattajien muistikuvat, mielikuvat ja tulkinnat. Havainnoinnin avulla lapsen vahvuuksista, taidoista ja tuen tarpeista saadaan tärkeää tietoa, joka on lapsilähtöisen toiminnan suunnittelun pohja. Näin jokaisella lapsella on mahdollisuus saada juuri itselleen sopivaa kasvatusta, hoitoa, hoivaa ja opetusta.
Tässä kirjassa paneudutaan havainnointiprosessin kaikkiin vaiheisiin. Lisäksi käsitellään lapsen yleistä kehitystä ja sen haasteita, sillä niiden tunteminen on olennaista havainnointikohteita valittaessa ja tehtyjä havaintoja tulkittaessa. Kirja tarjoaa havainnointiin ja tehtyjen havaintojen hyödyntämiseen erilaisia malleja, menetelmiä, lomakkeita ja esimerkkejä.
Show more